Amager Erhvervsråds medlemmer indkaldes til

ordinær generalforsamling

der holdes

torsdag den 22. februar 2018 kl. 17.30

på Radisson Blu Scandinavia Hotel

Amager Boulevard 70, 2300 København S

Dagsorden i henhold til vedtægterne

1.​Valg af dirigent

2.​Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år Se bilag 1

3.​Behandling af indkomne forslag

Der er ingen forslag til behandling

4.​Forelæggelse af det reviderede årsregnskab med status til godkendelse Se bilag 2

5.​Valg af bestyrelsesmedlemmer (for 2 år)

Følgende er på valg:
Birger Larsen (villig til genvalg)
Hans Jensen (modtager ikke genvalg)
Jesper G. Jensen (modtager ikke genvalg)
Valg af bestyrelsesmedlem (for 1 år)
Søren Balken Pedersen udtræder af bestyrelsen 1 år før tid

6.​Valg af en 1. suppleant og af en 2. suppleant til bestyrelsen (for 1 år)

René Steinvig og Morten Valentin Lundsbak er på valg

7.​Valg af en ekstern revisor og af en intern revisor (for 1 år)

Claus Padkjær Jensen er på valg som ekstern revisor
og Frank Andersen er på valg som intern revisor
Begge er villige til genvalg

8.​Valg af en revisorsuppleant (for 1 år)

Henning Jensen er på valg og er villig til genvalg

9.​Fastsættelse af kontingent for indeværende år

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

10.​Eventuelt

Aftenens program:

17:30 – 18:30 Generalforsamling

18:30 – 18:45 Pause

18:45 – 19:15 Motivering og overrækkelse af Amagers Erhvervsråds Årspris samt fotografering

19:15 – 19:30 Pause

19:30 – 22.00 Middag

Tilmelding 

med angivelse af navn og deltagelse i middagen eller ej 

bedes venligst sendt på mail til 

info@amagererhvervsraad.dk  

senest den 15. februar.

​​

(publiceret 1. februar 2018)

Amager Erhvervsråd - Hveensvej 5, DK 2300 København S​

​Telefon: 32 50 44 01     

​Vi er blevet vurderet 5,0 ud af 5 stjerner baseret på mere end 2 anmeldelser på Facebook